RVP-vaccins


Aanvullende informatie vaccinatieprogramma RVP Nederland

 
BMR
M-M-RVAXPRO
2x - 14 mnd en 9 jr

Bijsluiter 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_M_M_RVAXPRO_BMR


Duur bescherming 
10 jaar 
Besmettingsrisico nà vaccinatie 
Tussen de 7de en de 28ste dag na de vaccinatie bemerkt men bij de meeste vatbare personen een excretie van kleine hoeveelheden van het levend, verzwakte rubellavirus via de neus of de keel.'
In een studie gepubliceerd in het British Medical Journal (BMJ) op 4 juli 1987 (Vol 295, Issue 6589), werd geadviseerd om 'immuungevoelige' kinderen gedurende 2 weken uit de buurt te houden van met BMR gevaccineerde kinderen. (*)
Aanvullende feiten

RIVM : BMR-vaccin wordt gekweekt op levend weefsel van dieren of mensen ? Dat klopt. Virussen kunnen niet groeien zonder levende cellen. Ze gebruiken voor hun eigen vermeerdering de huishouding van levende cellen. In plaats van steeds opnieuw cellen uit organen (of dieren) te halen, kan dat tegenwoordig met celkweken of continue cellijnen. Deze cellen kunnen steeds weer worden doorgekweekt zonder gebruik van nieuwe donoren. Voor bof en mazelen betreft dat een continue cellijn van een kippenembryo en voor rodehond een cellijn van longfibroblasten uit een om medische reden uitgevoerde abortus met toestemming van de moeder.

1 op 4 van de zwangere vrouwen die als kind gevaccineerd waren tegen mazelen vertoont geen beschermende hoeveelheid antistoffen meer. De bof die sinds 2009 rondwaart onder vooral studenten treft met name gevaccineerde jongvolwassenen. Er is weinig verspreiding onder studenten die niet zijn gevaccineerd. Dat blijkt uit de cijfers afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

RIVM: Na vaccinatie kan je toch nog mazelen krijgen. Bij ongeveer 5% van de kinderen slaat de eerste vaccinatie tegen mazelen niet aan.
Bloeddonoren mogen na BMR vaccinatie 4 weken lang géén bloed geven.
De LCI adviseert vrouwen na BMR-vaccinatiegedurende 4 weken zwangerschap te vermijden (reden : 'levend rodehondvirus'). Dit is in tegenspraak met bijsluiters waarin wordt geadviseerd gedurende 3 maanden na vaccinatie zwangerschap te vermijden. Bron: LCI (Landelijk Centrum voor Infectiebestrijding)
Er werden gevallen van aseptische meningitis gerapporteerd na vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella.

Het BMR-vaccin bevat tenminste 8 e-nummers, waaronder glutamaat (E621) + varkensgelatine.
DKTP
Infanrix-IPV
5x 2-3-4-11 mnd + 4 jr

Bijsluiter
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_Infanrix_IPV_DKTP

Duur bescherming 
10 jaar - Hep.B : 3,5 jr
Besmettingsrisico nà vaccinatie 
Kinkhoestvaccin verspreidt ziekte : gezondheidsautoriteiten in de USA hebben recent toegegeven dat pas gevaccineerden wel degelijk deze (kinder)ziekte verspreiden en dat ongevaccineerden NIET schuldig zijn aan kinkhoestuitbraken (*)

Aanvullende feiten

In vaccins kunnen sporen van antibiotica voorkomen. In het DKTP-Hib-(HepB), DKTP en BMR-vaccin kunnen dit neomycine, streptomycine en/of polymyxine zijn. Indien kinderen een bekende allergie tegen neomycine, streptomycine of polymyxine hebben, moet dit gemeld worden voor vaccinatie plaatsvindt.

DKTP-Hib
5x 2-3-4-11 mnd + 4 jr
Bijsluiter
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_PEDIACEL_DKTPHib
Duur bescherming 
10 jaar 
Besmettingsrisico nà vaccinatie 
Kinkhoestvaccin verspreidt ziekte : gezondheidsautoriteiten in de USA hebben recent toegegeven dat pas gevaccineerden wel degelijk deze (kinder)ziekte verspreiden en dat ongevaccineerden NIET schuldig zijn aan kinkhoestuitbraken (*)

Aanvullende feiten
 
Bij vaccins die aluminium bevatten is melding gemaakt van een granuloom of steriel abces op de injectieplaats.

In 2012 ontving Lareb 20% meer meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma ten opzichte van 2011. In dat jaar ontving Lareb 1103 meldingen en in 2012 1387 meldingen met in totaal 2260 bijwerkingen. Er was vooral een toename in het aantal meldingen na de DKTP-prik bij vierjarigen


DKTP-Hib-HepB
5x 2-3-4-11 mnd + 4 jr

Bijsluiter 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_Infanrix_Hexa_DKTP_Hib_HepB

Duur bescherming 
10 jaar 
Besmettingsrisico nà vaccinatie  
Idem : kinkhoestcomponent verspreidt ziekte
Aanvullende feiten 
Zie opmerkingen hierboven onder identieke vaccins.


DTP
1x 9 jr

Bijsluiter
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_DTP_DTP
Duur bescherming 
10 jaar 
Besmettingsrisico nà vaccinatie  
Niet bekend
Aanvullende feiten
 
Aantal tetanusgevallen gemeld in 2013 : 1

Vaccins voorkomen tetanus niet. Een tetanus vaccin beschermt NIET tegen het krijgen van tetanus. (*)Hep.B (kinderen)
4x 2-3-4-11 mnd
Bijsluiter
Duur bescherming 
15 jaar 
Besmettingsrisico nà vaccinatie  
Niet bekend
Aanvullende feiten
 
Volgens het RIVM is sinds 2004 het aantal meldingen van acute HBV-infecties (hepatitis B) afgenomen met 47% (2004: 296 meldingen, 2011: 157) - Let op: dit dus VOOR de invoering van het vaccin in 2011.


Ongeveer twintig jaar geleden besloten de autoriteiten Hepatitis B aan het entingsschema toe te voegen. Inmiddels was deze ziekte vooral een probleem onder druggebruikers (vieze spuiten) en homoseksuele mannen. Waarom wilde men in de negentiger jaren ineens alle baby's tegen de Hepatitis B inenten ? Het antwoord op de protesten was : 'Als alléén kinderen uit drugmilieus en speciaal waar heroïne gespoten wordt, worden ingeënt en de rest van de bevolking niet, is dat discriminatie ten aanzien van de druggroep'.


Hep.B (volwassenen)
3x
Bijsluiter
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_HBVAXPRO_HepB_volw


Duur bescherming 
15 jaar 
Besmettingsrisico nà vaccinatie 
Niet bekend
Aanvullende feiten
 
Landelijke richtlijn Preventie iatrogene Hepatitis B :
4.5 Beleid ten aanzien van niet-gevaccineerd personeel : Een niet-gevaccineerd persoon mag risicohandelingen verrichten mits hij of zij elk kwartaal getest wordt op HBsAg, waarbij het testresultaat negatief moet zijn.
Volgens het RIVM is sinds 2004 het aantal meldingen van acute HBV-infecties (hepatitis B) afgenomen met 47% (2004: 296 meldingen, 2011: 157)Hib
3x 3-4-5 mnd

Bijsluiter

Duur bescherming 
Levenslange bescherming (voor zover bekend)
Besmettingsrisico nà vaccinatie 
Niet bekend
Aanvullende feiten
 
Hiberix biedt geen bescherming tegen ziekten veroorzaakt door andere soorten Haemophilus
Influenzae of meningitis veroorzaakt door andere organismen. 

 
HPV-vaccin
2x 12 jr
Bijsluiter

Duur bescherming 
Niet vastgesteld. Internationale studies spreken over 5 jaar.
Besmettingsrisico nà vaccinatie 
Niet bekend
Aanvullende feiten
 
GSK en de FDA gaven in een onderzoeksrapport uit 2005 toe dat meisjes die reeds draagster zijn van het HPV-virus en gevaccineerd worden met het HPV-vaccin, 44,6% (Gardasil) en 32,5% (Cervarix) meer kans hebben op kanker. (*)

RIVM: 'Bij dit vaccin zijn NOOIT ernstige bijwerkingen gemeld of bekend.'
LAREB : Rapportage bijwerkingen 2012: Een OPVALLEND deel van de meldingen na een HPV-vaccinatie betrof vermoeidheid, waarvan velen ook langdurig. Sommige meisjes waren hierdoor aanzienlijk belemmerd.

Mathilde Boon (die aan de wieg stond van de invoering)' : Ik vind dit een waanzinnig goed EXPERIMENT'.

(*) Table 17, pagina 13.: Applicant’s analysis of efficacy against vaccine-relevant HPV types CIN 2/3 or worse among subjects who were PCR positive and seropositive for relevant HPV types at day 1. [From original BLA, study 013 CSR, Table 11-88, p. 636])


Meningokokken C
1x 14 mnd
Bijsluiter

Duur bescherming
Niet bekend
Besmettingsrisico nà vaccinatie 
Niet bekend
Aanvullende feiten
 
Neisvac-C was bij introductie in Nederland in 2001-2002 een twijfelachtig vaccin dat in Engeland om die reden een waarschuwing de zgn Black Triangle had. Er is in die tijd nog discussie geweest of er daarom tijdens de campagne voor kinderen t/m 16 jaar niet een bijsluiter moest worden verstrekt aan ouders. Om geen onrust onder de bevolking te creëren besloot minister Borst indertijd dat vooral niet te doen. Er waren dus WEL TWIJFELS over de veiligheid van het vaccin waartegen werd gewaarschuwd door een zwarte driehoek op de verpakking, maar er werd GEEN INFO aan de burgers verstrekt hierover. (*)Pneumokokken
3x 2-4-11 mnd
Bijsluiter

Duur bescherming 
3 jaar
Besmettingsrisico nà vaccinatie 
Niet bekend
Aanvullende feiten
 
Wanneer Infanrix hexa gelijktijdig wordt toegediend met Prevenar, dient de behandelende arts zich ervan bewust te zijn dat gegevens van klinische studies erop wijzen dat het aantal koortsreacties hoger was vergeleken met het aantal bij toediening van Infanrix hexa alleen.


Pneumokokken
3x 2-4-11 mnd

Bijsluiter

Duur bescherming 
3 jaar
Besmettingsrisico nà vaccinatie 
Niet bekend
Aanvullende feiten
 
VAERS (USA) meldingen bijwerkingen tot maart 2014 : totaal aantal rapporten 27.295 (*)


___________________________________________________________________________

Noot : er zijn meerdere vaccins van verschillende fabrikanten beschikbaar met min of meer dezelfde samenstelling; keuze van uitvoerend arts welke toe te dienen.

Meer informatie:
Website 'VaccinVrij !' : http://www.vaccinvrij.nl/
'Vaccins en Inhoudsstoffen' : http://www.desireerover.nl/vaccinaties/rvp-vaccins-en-inhoudsstoffen-26/

Meldpunt bijwerkingen vaccins/geneesmiddelen

Milde of ernstige bijwerkingen ten gevolge van vaccinatieschade (bijvoorbeeld hoofd- spierpijn, langdurig huilen, koorts ziekenhuisopname, enz.), kunnen gemeld worden via volgende website: https://www.lareb.nl/Meld-bijwerking/Meldformulier.aspx
Geen opmerkingen: